Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2015

January 18 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

January 11 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

January 04 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

December 28 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

December 21 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

December 14 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

December 07 2014

November 30 2014

November 23 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

November 16 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

November 09 2014

November 02 2014

October 26 2014

October 19 2014

October 13 2014

Jan 11

Anneke van Giersbergen & Danny Cavanagh

Jan 11–23:59 Pod Minogą (Feliksa Nowowiejskiego 8, Poznań) Add this event to a calendar application

October 05 2014

Dec 1

Swans

Dec 1–23:59 Eskulap (ul. Stanisława Przybyszewskiego 39, Poznań) Add this event to a calendar application
Bilety: 75/85pln

Info za - http://www.popupmusic.pl/koncert/206/swans

'Występ Swans w Polsce będą elementem pierwszej europejskiej trasy po premierze To Be Kind. Formacja reaktywowała się na początku 2010 roku, wydając płytę My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky. Grupa powstała w roku 1982 stając się jednym z pionierów ruchu no wave. Istniała do 1997 roku, kiedy to rozpad związku Michaela Gira i wokalistki Jarboe, drugiej podpory Swans, doprowadził także do zawieszenia działalności zespołu. Swans wywodzą się z tych samych kręgów nowojorskiej awangardy, której filarami są Sonic Youth czy Lydia Lunch. Mroczne, skomplikowane nagrania Swans od początku czyniły ich zespołem unikatowym. Najważniejsze albumy Swans to bez wątpienia Children Of God (1987) oraz Feel Good Now (1988), będący zapisem koncertów i oddający w wiernie niesamowite występy Swans na żywo. Wielu wyróżnia także album White Light from the Mouth of Infinity z 1991 roku, oraz najnowsze - The Seer i To Be Kind. Ich powrót to nie tyle reaktywacja, co powrót do dawnej nazwy i koncepcji w momencie odkrycia nowej formuły brzmieniowej i wykonawczej.

Po rozpadzie Swans w 1997 roku zarówno Jarboe, jak i Gira poświęcili się własnym projektom. Gira założył formację The Angels Of Light, a także kontynuował kierowanie wytwórnią Young God Records, którą założył w 1990 roku. Jej nakładem wydawali tak uznani artyści jak Devendra Banhart, Akron/Family, Lisa Germano czy Calla.'

September 28 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

September 21 2014

September 14 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl